Det Rullende Havnearkiv

Kort over rute under Det Rullende Havnearkiv

Find det rullende Det Rullende Havnearkiv på: www.detrullendehavnearkiv.com

Kort over rute under Det Rullende Havnearkiv

Find det rullende Det Rullende Havnearkiv på: www.detrullendehavnearkiv.com

||fa||900
||fa||900
||fa||900
||fa||900
||fa||900
||fa||900
||fa||900
||fa||900

FORMÅL

Det Rullende Havnearkiv ønsker at bringe fortællingerne fra de gamle havne med ind i de nye havne. Erindringer fra mennesker med et liv på havnen før og nu. Erindringer der kan være med til at styrke identiteten af de nye havneområder.

Samtidigt er vi også interesserede i at og undersøge hvilke forskelle og ligheder, der findes imellem øst og vest, imellem transport-, fiskeri-, kyst- og fjordhavne?

HVORDAN
Indsamling af en blanding af historiske facts, erindringer og skrøner fra midtjyske havne.

I løbet af sommeren 2013 rejste Det rullende Havnearkiv rundt i en campingvogn til forskellige havne i region Midt, og interviewede folk med relation til havnen, fx fiskere, sømænd, havnearbejdere, sejlere mfl.

Det Rullende Havnearkiv opholdt sig 14 dage på Aarhus Havn, og i juli måned rejste Havnearkivet videre rundt på 12 andre midtjyske havne, med to dages ophold på hver havn og en flyttedag i mellem hvert sted.

Nu er Havnearkivets indhold blevet udgivet på en website og i en lille bog, der også indeholder en DVD med alle 200 lydfiler.

RUTEPLAN
Aarhus, Ebeltoft, Grenå, Mariager, Randers, Skive, Lemvig, Thyborøn, Hvide Sande, Ringkøbing, Juelsminde, Hou, Samsø.

HVEM
Mette Skriver er uddannet billedkunstner og Anne Grethe Linnet er uddannet på Kultur og Æstetik og har i mange år skrevet selv og undervist i Livhistorie og Litteratur- og Skriveværksted.

HAVNEVÆSENET
Det Rullende Havnearkiv er en del af et større projekt, hvor en gruppe professionelle kunstnere med base i Aarhus – ved hjælp af forskellige poetiske og kunstneriske greb – ønsker at sætte fokus på havnens væsen.

Det Rullende Havnearkiv er støttet af kulturmidler fra Region Midt.

Med venlig hilsen

Anne Grethe Linnet & Mette Skriver